Tuintips

Een goed begin is het halve werk. Een gezonde tuin zorgt ervoor dat jouw planten het volst tot zijn recht komen, het bodemleven krioelt van de beestjes én andere dieren in jouw tuin een thuis vinden.

Een gezonde bodem is een bodem met de juiste structuur, veel bodemleven, voeding en mineralen en heeft het vermogen water vast te houden en weg te laten lopen. Om de bodem van je tuin gezond te houden, is biologisch tuinieren van belang. Daarnaast geldt het principe van nemen én teruggeven. Zo blijven planten op hun sterkst en behoudt je een mooie tuin, jaar na jaar.

Als je biologisch tuiniert, boots je als het ware de natuur in het klein na. Je creëert een mini ecosysteem waar een gezonde bodem, een grote diversiteit aan biologische planten, water, insecten en dieren in samen komen.

In potgrond wordt turf verwerkt. Dit betekent dat er zeer grote hoeveelheden veen worden afgegraven die niet meer terugkomen. De vernietiging van veengebieden zorgt voor 5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Als we turfvrij tuinieren, kunnen wij dus direct een positieve bijdrage leveren aan klimaatverandering.